HiPro Solutions

Subject

Wat is ESD
ESD staat voor Electrostatic Discharge (Elektrostatische ontlading).

Iedereen kent wel de elektrische ontlading die wordt gevoeld bij het uitstappen van een auto, het kammen van het haar en het knetterende geluid bij het uittrekken van een trui. Ook bliksem is een vorm van elektrostatische ontlading.

Voor de mens is deze ontlading (met uitzondering van bliksem), soms wel tot 40.000 Volt, onschadelijk door de beperkte tijdsduur van de ontlading (enkele nanoseconden). Voor elektronische componenten en printplaten ligt dit anders. Deze componenten zijn al gevoelig vanaf 10 Volt!
Vonkontladingen (snelle ontladingen) ontstaan bij materialen die een oppervlakteweerstand hebben die kleiner is dan 100 Ohm. Materialen die ladingen te lang vasthouden hebben een oppervlakteweerstand die hoger is 100 GOhm. Dit betekent dat ESD-maatregelen een elektrische weerstand moeten hebben
tussen 100 Ohm en 100 GOhm.

Gevolgen
Onderzoek wijst uit dat ESD voor bedrijven, die met elektronische componenten en printplaten te maken hebben, een hoge kostenpost kan zijn. Mogelijke gevolgen zijn:

Hogere kosten door uitval en/of schade.
Onbetrouwbare producten.
Meer storingen.
Hogere servicekosten als gevolg van reparatie en/of vervanging.

De mens is over het algemeen de grote boosdoener van elektrostatische ontladingen. Omdat pas vanaf 3000 Volt een elektrostatische ontlading door de mens
is waar te nemen is het van belang ESD-gevoelige componenten te beschermen.

ESD is een latent probleem

Wat bliksem voor een boom is, is ESD voor IC's (Intergrated Circuits / Chips). Binnen het IC zal, bij een elektrostatische ontlading, een mini-explosie plaatsvinden waardoor kortsluiting en/of onderbrekingen kunnen ontstaan. Beschadigde IC's hoeven niet direct kapot te gaan. Naarmate een apparaat langer aan staat zal op de plek waar de beschadiging plaatsvindt, deze langzaam doorbranden. Dit wordt ook wel een Pregnant IC genoemd.

ESD-veilige producten
ESD-veilige producten moeten een elektrische weerstand hebben, die hoog genoeg is om geen vonkontladingen te veroorzaken en laag genoeg is om statische ladingen weg te laten stromen. Om dit alles te kunnen bewerkstelligen is er een scala van ESD-veilige producten beschikbaar, zoals:

Verpakkingen.
Kleding.
Polsbanden en schoenen.
Producten voor het aarden van ESD-gevoelige apparatuur.
Producten voor het aarden van ESD-veilige producten.
ESD-veilige tafels.
ESD-veilige stoelen.
ESD-veilige trolleys.
ESD-veilig geaarde soldeerapparatuur.
ESD-veilige tafels of tafelmatten.
Meetinstrumenten voor het meten en controleren van ESD-voorzieningen.

Ook het meten is een belangrijk aspect. Controleer regelmatig de aarding en oppervlakteweerstand van uw werktafel.

Zelfdiscipline
Naast de hiervoor vermelde ESD-veilige producten is het werken in een ESD-veilige omgeving onlosmakelijk verbonden met zelfdiscipline.
Deze zelfdiscipline komt samengevat op het volgende neer:

Draag bij directe aanraking van elektronica altijd een van te voren gecontroleerde polsband.
Draag binnen de ESD-veilige ruimte ESD-veilige kleding.
Zorg dat de werkplek vrij is van isolerende materialen (plastic, plakband enz.)
Controleer bij elke binnenkomst in de ESD-veilige ruimte ESD-veilige schoenen en de polsband.
Gebruik zowel binnen als buiten de ESD-veilige ruimte goede verpakkingen met afdoende
ESD-afscherming. Zorg ervoor dat deze verpakkingen altijd gesloten zijn.
Begeleid bezoek in de ESD-veilige ruimte en attendeer het op de ESD-maatregelen.
Spreek collega’s aan bij ondeugdelijk ESD-gedrag.
Laat een ESD-veilige ruimte regelmatig controleren op de genomen ESD- maatregelen.
Zorg dat de mensen voldoende zijn getraind, zodat ze met de ESD-maatregelen weten om te
gaan en weten waarom ze deze maatregelen nodig zijn.
Meld eventuele tekortkomingen in de ESD-veilige ruimte aan de daarvoor verantwoordelijke
collega.

Description
Related
Copyright © 2018 HiPro Solutions
Current Date 20-02-2018 | Last visited on: Uw Eerste Bezoek
Emmen, Schoonebeek, Erika, Klazinaveen